Investování do míru a rozvoje v Africe je investování do vlastní bezpečnosti

Jarmila Levko by Jarmila Levko
Zahraniční politika

Zatímco většina naší pozornosti je logicky upřena na válečný konflikt na Ukrajině, neměli bychom zapomínat na jiné regiony.

Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny projednával tento týden mimo jiné Strategii pro působení České republiky v Africe, kterou připravilo Ministerstvo zahraničí.

Afrika je obrovský kontinent a je odjakživa směsicí rozličných regionů, podnebných pásů a kultur. Jedna věc je společná, vždy byly odříznuty od okolního světa, ale i od sebe navzájem. Obyvatelstvo v řadě států je rozděleno mnohdy na desítky nebo stovky etnických skupin. Období od 20. let minulého století, označované také jako „vichr změn“, přineslo vlnu hnutí za nezávislost v afrických zemích. Často měnily hranice i politické režimy. Dnes je v Africe 55 zemí.

Afrika je populačně nejrychleji rostoucím kontinentem světa, má více než 1,4 miliard obyvatel a podle prognóz se má počet obyvatel během příštích deseti let zdvojnásobit. I to je důvod, proč je pro Evropu Afrika důležitá z hlediska bezpečnosti. Válečné konflikty, nedostatečná zdravotní péče a hladomor mohu vést k dalším masivním migračním vlnám. Rusko a Ukrajina jsou velkými dovozci nejen obilí na tento kontinent, válečný konflikt celou situaci dramaticky komplikuje.

Afrika je mimo jiné také velkým nalezištěm nerostných surovin, je v současné době středem zájmu všech vyspělých ekonomik. Zvláště aktivity Číny jsou v posledních letech zcela markantní. Eminentní zájem o některé regiony má i Rusko.

O důležitosti afrického kontinentu proto není pochyb. Evropská unie chápe investování do míru a rozvoje v Africe jako investování do vlastní bezpečnosti. Česká republika má velmi dobré předpoklady pro rozvoj spolupráce s africkými státy. Naší výhodou je, že nemáme koloniální minulost a že máme zkušenost s transformací společnosti z totalitního režimu na demokratický. Jsme tak v řadě afrických zemí vnímáni jako dobrý a věrohodný partner pro spolupráci.

Jsem ráda, že Strategii pro působení České republiky v Africe vznikla a že Ministerstvo zahraničních věcí věnuje této problematice pozornost. Vizí je podporovat Afriku stabilní, prosperující, zdravou a vzdělanou. Naším úkolem je překonávat bariéry v komunikaci, podporovat vzdělání, podporovat svobodu a demokratické řízení společnosti. Řada aktivit už funguje – ať už na bilaterální bázi s různými africkými zeměmi nebo přes evropské struktury. Velkou roli sehrávají také nevládní neziskové organizace.sepsalJarmila Levko

(1 Hlasovat)
Přečteno 236 krát