Ať nám nový rok 2024 přinese světlo a naději!
Pixaby/DM

Ať nám nový rok 2024 přinese světlo a naději!

Jarmila Levko by Jarmila Levko
Ve společnosti

Rok 2023 už je minulostí. Každému z nás něco dal a něco vzal. S Novým rokem přichází naděje, že bude jiný, možná lepší než ten předchozí.

Na prahu tohoto roku bych si přála, abychom společně hledali cesty, jak svými činy a myšlenkami přispět k lepší budoucnosti. Více než kdy jindy je důležité upevňovat naše vztahy – jak s blízkými, tak s lidmi ve světě kolem nás. Naším chováním v každodenním životě máme možnost podporovat laskavost, porozumění a úctu k hodnotám, které společně sdílíme.

Mějme oči otevřené pro krásu malých radostí, které nám život nabízí, a nenechme se pohltit drobnými starostmi, které se často ukážou být nedůležité. S pokorou a důvěrou přijímejme situace, které nemůžeme změnit, a aktivně hledejme řešení pro ty, které změnit můžeme. Pečujme o to, aby z našeho života nevymizela láska a radost.

Přeji nám všem, aby nám rok 2024 přinesl světlo a naději!
sepsalJarmila Levko

(1 Hlasovat)
Přečteno 123 krát
Označeno v :