Jaký bude osud uměleckých předmětů na základních školách?
Pixaby

Jaký bude osud uměleckých předmětů na základních školách?

Jarmila Levko by Jarmila Levko
Ve sněmovně

Přečetla jsem si článek s nadpisem „Radikální návrh ruší výtvarku a hudebku, brání se kantoři i ministr“.

Nadpis mě vyděsil. Věta uvnitř článku, že: „nad tématem se sešli i ministr kultury Martin Baxa a ministr školství Vladimír Balaš, který rušení nepotvrdil“ mě však uklidnila. Následně jsem se účastnila semináře za účasti obou zmíněných ministrů na téma kulturní kompetence ve výuce a mohu potvrdit, že k panice není důvod

Diskuse okolo revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství bude jistě složitá a pestrá. Názory široké i odborné veřejnosti se velmi různí. Pro některé je matematika je moc složitá, jiní míní, že dva povinné jazyky je na žáka moc, stačí jeden. Dějepis je plný datumů, chtělo by ho nějak modernizovat. Také chceme, aby se děti více hýbaly, protože část z nich nevyjde schody, aniž by se držela zábradlí. A tak bych mohla pokračovat do nekonečna.

Jisté je jedno, svět se vyvíjí a mění a je třeba na to reagovat i ve školství. Není ale jednoduché určit, co si mají dnešní žáci na základní škole osvojit, aby uspěli v životě. Lidské poznání se stále rozšiřuje a řada informací, které jsem se ve škole učila já už neplatí nebo se nedá využít. Naproti tomu se stále více ukazuje, jak důležitá je schopnost komunikace, spolupráce, kritického myšlení a hledání vlastních řešení. K posílení těchto kompetencí jistě nemalou měrou přispívá výuka uměleckých předmětů, což ale není jen hudební a výtvarná výchova. Patří sem například i dramatická výchova, audiovizuální nebo pohybová výchova. Věřím, že i v novém rámcovém vzdělávacím programu budou mít tyto předměty dostatečný prostor.

Nakonec všechno zlé je k něčemu dobré. Zmíněný článek o rušení hudební a výtvarné výchovy rozpoutal debatu a výuka umění na základních školách se stala velkým tématem.sepsalJarmila LevkoZdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vytvarna-vychova-hudebni-vychova-rvp-zakladni-skoly-plany.A230411_110711_domaci_imat

(3 - počet hlasů)
Přečteno 186 krát
Označeno v :