Oslavy 140. výročí otevření Šaldova divadla byly zahájeny

Jarmila Levko by Jarmila Levko
V libereckém kraji

Letos 29. září uplyne 140 let od otevření krásné neorenesanční divadelní budovy v Liberci. Dnes se naše divadlo jmenuje po Františku Xaverovi Šaldovi a my Liberečané jsme na něj náležitě hrdí.

Oslavy narozenin našeho milého divadla začaly v sobotu večer před divadlem programem nazvaným TRIUMF MÚZ: oslavy dne, kdy múzy našly v Liberci svůj domov. Hlavní část oslav je plánovaná na září.

Za 140 let své existence toho zažilo liberecké divadlo mnoho. Sloužilo lidem za různých režimů, přečkalo dvě světové války. Prošlo řadou menších i větších rekonstrukcí, ale uchovalo si svůj původní architektonický charakter. Není to samozřejmostí, například v roce 1950 byl vypracován projekt na dostavbu moderních křídel, který by vzhled budovy zcela změnil. Od záměru se ale tehdy ustoupilo, protože se na dostavbu nenašly peníze. Říkám si, naštěstí!

Co je ale nejdůležitější, divadelní umění se tu tvořilo nepřetržitě (jen s malou přestávkou na konci 2. světové války, kdy nacisté divadlo v roce 1944 uzavřeli a využívali pro velitelství leteckého oddílu). To, co dělá tuto budovu jedinečnou, není totiž jen její architektura. Jsou to především lidé, kteří jí po celý čas její existence vdechují život. Bez divadelní tvorby by byla tato krásná budova jen poloviční.

A tak se při příležitosti 140. výročí sluší poděkovat všem, kteří za našim divadlem stáli a stojí. Magistrátu Liberec i předchozím reprezentacím, že to nikdy nevzdaly, a i přes finanční náročnost, v časech dobrých i zlých, udržely divadelní provoz. Všem umělcům, kteří s pomocí múz vytvářeli a vytvářejí jedinečné inscenace, i technickým a administrativním pracovníkům, bez kterých by to také nešlo. V neposlední řadě všem divákům, plnícím každý den hlediště Šaldova divadla, protože oni a jejich přízeň dávají fenoménu jménem divadlo smysl.sepsalJarmila Levko

(3 - počet hlasů)
Přečteno 205 krát
Označeno v :