Žít v pravdě

Jarmila Levko by Jarmila Levko
Ve společnosti

Dnes si připomínáme odkaz mistra Jana Husa. Právě před 608 lety byl označen za kacíře a upálen v Kostnici, bylo mu pouhých 44 let.

Jan Hus byl římskokatolický kněz, náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a také kazatel. Byl jedním z prvních reformátorů církve, který o jedno století předběhl své následníky – reformátory Luthera nebo Kalvína.

V kázáních mistra Jana Husa se zprvu na univerzitě a pak i mimo ni objevovala kritika bohatství církve. Hus kritizoval zejména prodávání odpustků a mravní úpadek některých církevních hodnostářů. Bojoval za svobodné kázání, věřil, že slovo Boží může šířit každý i bez povolení církve.

Jedním z jeho největších přínosů je šíření vzdělanosti mezi prostým lidem prostřednictvím Písma. Byl přesvědčen, že svoboda lidské vůle je založena na vzdělání. Nevolal po žádné sociální spravedlnosti ani po změně sociálního uspořádání, jak je dodnes marxisty mylně interpretováno. Volal po nápravě církve.

Jan Hus přijel na koncil do Kostnice dobrovolně, chtěl s církevními hodnostáři vést diskusi o stavu a budoucím směřování církve. Věřil, že bude mít možnost své učení obhájit. Prostor pro diskusi ale nebyl. Jan Hus byl jen opakovaně vyzýván, aby odvolal své učení. Neodvolal.

Ráda bych v tento významný den připomněla jeden jeho odkaz. Žít v pravdě.sepsalJarmila Levko

(2 - počet hlasů)
Přečteno 178 krát