Známky
Pixaby - klimkin

Známky

Jarmila Levko by Jarmila Levko
Ve sněmovně

První krůčky do školy, nová taška, penál, to jsou okamžiky, na které se nezapomíná.

První dojem je pro prvňáčka důležitý. Čeká ho dlouhá cesta, aby se prokousal několika stupni školní docházky. V první třídě si dítě může ke škole vybudovat kladný, ale i záporný vztah, který ho provází až do dospělosti. Hodně záleží na prvním učiteli.

Asi každý z nás si vzpomene, jaké bylo jeho první vysvědčení. Jedna velká známka přes celou stránku. Dostala jsem dvojku a obrečela to (tím naštěstí mé školní neúspěchy skončily, maturovala jsem za samé).

V dalších ročnících předměty přibývají, na konci roku je známek více a zdaleka ne všichni mají „samé“. Děti se začnou srovnávat, rozdělí se na dobré a špatné žáky. Ohodnotit škálou od jedné do pěti je sice snadné, ale je to všeříkající?

Domnívám se, že slovní hodnocení, pokud jej pedagog dělá poctivě a s citem, vyjádří mnohem více. Žák i rodič v prvních ročnících se dozví, že například čtou lépe než na začátku roku, ale třeba v počtech se příliš neposunují. To je cenné. Pro pedagoga mohou být taková hodnocení také cennější než ohodnocení známkou, i když připouštím, že pravděpodobně pracnější.

Jsem přesvědčená, že komparace v prvních třídách není nutná. Jak se blíží konec prvního stupně, hodnocení škálou a jistá míra komparace už asi nutná je. Pozvolný přechod na stupnici je prospěšný, protože v životě budou žáci, až dospějí, hodnocení právě nějakou pomyslnou stupnicí, v různých obměnách a variantách..

Chceme, aby děti ke škole a vzdělávacímu systému měly kladný vztah. Slovní hodnocení je z jedna cest, která může prospět všem. Jak žákům, tak pedagogům.sepsalJarmila Levko

(4 - počet hlasů)
Přečteno 248 krát
Označeno v :