Některé zákony jsou již vyhaslé

Jarmila Levko by Jarmila Levko
Glosičky

Sněmovna se zaměřila na zrušení zbytečných a nefunkčních zákonů. Ty jsou zatím sice platné, ale nepoužívané, v praxi neaplikovatelné, zkrátka nadbytečné.

Budou zrušeny. Pokud sněmovna normu schválí, bude zrušeno 6 667 zákonů a dalších 3 616 právních předpisů, které byly zrušeny pouze obecně, prohlásí zákon s ohledem na princip právní jistoty za zrušené výslovně. Český právní řád tak bude pročištěn o 10 283 právních předpisů.

V souvislosti s projednávaným zákonem se nabízí otázka, kolik vlastně máme platných zákonů, norem, vyhlášek, předpisů a nařízení? Rychle to rostlo. V roce 1948 u nás bylo právních norem jen 50 000, stát fungoval. V roce 1990 už to bylo 500 000. Za dvacet let, v roce 2010, oddělení analýz Ústavu státu a práva Akademie věd ČR odhadovalo najednou počet už na 1 600 000. (Šámal, 2018)

A jak je to dnes? Pavel Šámal (2018) uvádí v článku „Nových zákonů je zbytečně moc, máme už přes dva milióny norem“. (nsoud.cz, 2018)

Až do nedávné doby byl přitom v našem soudnictví uplatňován princip neznalost zákona neomlouvá, který vycházel už ze starého římského práva. Jenže vyznat se v zákonech v dnešní době, kdy jich máme tolik, je prakticky nemožné. Uznali to i soudci Ústavního soudu a v roce 2016 svým přelomovým nálezem označili tento princip za překonaný.

Takže každá zybtečná norma, zákon, vyhláška a nařízení musí pryč. Toto je první krok.sepsalJarmila Levko

(1 Hlasovat)
Přečteno 164 krát
Označeno v :